Arbeidsmiljøloven § 12 - 2

Svangerskapspermisjon

Lovtekst

Arbeidstaker som er gravid har rett til permisjon i inntil tolv uker under svangerskapet.

Kommentarer til bestemmelsen

Rett til 12 ukers permisjon under svangerskapet

Bestemmelsen har stått i arbeidsmiljøloven siden 1977, og gir kvinnen rett til å ta permisjon i inntil 12 uker under svangerskapet. Permisjonen kan tas når som helst under svangerskapet.  Forarbeidene til 1977-loven fremhever at permisjonen bør av hensyn til arbeidsgiveren tas fortløpende med mindre særlige forhold gjør det nødvendig å dele permisjonstiden opp.

Fravær på grunn av sykdom regnes som sykefravær på vanlig måte, og skal ikke trekkes fra permisjonen.

Arbeidsmiljøloven § 12-2 om svangerskapspermisjon oppfyller Norges forpliktelser etter Den europeiske sosialpakten punkt 8, som sier at «Kvinnelige arbeidstakere har rett til særlig vern i forbindelse med svangerskap.»

Rett til fri – ikke en rett til permisjon med lønn

Bestemmelsen regulerer retten til fravær. Den sier ikke noe om rett til fravær med lønn. Det er folketrygdloven som regulerer retten til stønad. Svangerskapspenger ytes etter bestemmelsen i folketrygdloven § 14-4. Bestemmelsen sier at «En arbeidstaker har rett til svangerskapspenger dersom hun etter bestemmelser i lov eller forskrift blir pålagt å slutte i sitt arbeid fordi hun er gravid, og det ikke er mulig å omplassere henne til annet høvelig arbeid i bedriften.»

Forfatter

Bilde av Eivind Arntsen

Eivind Arntsen

Partner, Varder advokatfirma

Les mer