Arbeidsmiljøloven § 12 - 15

Religiøse høytider

Lovtekst

Rett til permisjon ved religiøse høytider for arbeidstaker som ikke tilhører Den norske kirke, reguleres av lov 13. juni 1969 nr. 25 om trudomssamfunn og ymist anna § 27 a.

0 Tilføyd ved lov 19 juni 2009 nr. 39 (ikr. 1 jan 2010 iflg. res. 19 juni 2009 nr. 822). Endres ved lov 23 juni 2020 nr. 97 (ikr. 1 jan 2021 iflg. res. 23 juni 2020 nr. 1281).

Kommentarer til bestemmelsen

Bestemmelsen er kun en ren henvisning til lov om trudomssamfunn og ymist anna § 27 a som gir arbeidstakere og andre som ikke er medlemmer av Den norske kirke rett til fri ved religiøse høytidsdager etter vedkommendes religion.

Formålet med bestemmelsen er utelukkende å synliggjøre eksistensen av disse reglene. Bestemmelsen gir ikke i seg selv rett til permisjon. Dette innebærer blant annet at bestemmelsen ikke er omfattet av tvistenemndas kompetanse etter § 17-2, jf. § 12-14.

Forfatter

Bilde av Eivind Arntsen

Eivind Arntsen

Partner, Varder advokatfirma

Les mer