Arbeidsmiljøloven § 12 - 3

Omsorgspermisjon

Lovtekst

(1) I forbindelse med fødselen har faren rett til to ukers permisjon for å bistå moren. Hvis foreldrene ikke bor sammen, kan retten til permisjon utøves av en annen som bistår moren.

(2) Adoptivforeldre og fosterforeldre har rett til to ukers permisjon i forbindelse med at omsorgen for barnet overtas. Dette gjelder ikke ved stebarnsadopsjon eller hvis barnet er over 15 år.

Kommentarer til bestemmelsen

Forfatter

Eivind Arntsen

Partner, Brækhus Advokatfirma

Les mer