Artikler

Artikkel

Regjeringen: Heltid som hovedregel i arbeidslivet

Regjeringen foreslår å styrke retten til heltid ved å lovfeste en heltidsnorm og innføre dokumentasjonskrav ved ansettelse i deltidsstillinger. Regjeringen vil også gi deltidsansatte fortrinnsrett til ekstravakter.
Prøvetid
Artikkel

Oppsigelse i prøvetiden

Prøvetid er etter arbeidsmiljølovens system en avtalt periode som blant annet kjennetegnes ved at terskelen for oppsigelse er lavere, og oppsigelsestiden kortere. I denne artikkelen skal vi se nærmere på reglens som gjelder for prøvetidsavtaler og kravene til en oppsigelse i prøvetiden.