Artikler

Prøvetid
Artikkel

Oppsigelse i prøvetiden

Prøvetid er etter arbeidsmiljølovens system en avtalt periode som blant annet kjennetegnes ved at terskelen for oppsigelse er lavere, og oppsigelsestiden kortere. I denne artikkelen skal vi se nærmere på reglens som gjelder for prøvetidsavtaler og kravene til en oppsigelse i prøvetiden.