Arbeidsmiljøloven § 12 - 16

Forskrifter ved utbrudd eller fare for utbrudd av allmennfarlig smittsom sykdom

Lovtekst

Ved utbrudd eller fare for utbrudd av allmennfarlig smittsom sykdom kan departementet gi forskrift om rett til permisjon som avviker fra bestemmelsene i dette kapitlet. Slik forskrift kan gis virkning så lenge utbruddet eller faren for utbrudd er til stede.

0 Tilføyd ved lov 20 mars 2020 nr. 8.

Kommentarer til bestemmelsen

Forfatter

Bilde av Eivind Arntsen

Eivind Arntsen

Partner, Varder advokatfirma

Les mer