Arbeidsmiljøloven § 14 - 5

Krav om skriftlig arbeidsavtale

Lovtekst

(1) Det skal inngås skriftlig arbeidsavtale i alle arbeidsforhold. Arbeidsgiver skal utforme et utkast til arbeidsavtale i samsvar med § 14-6. Arbeidstaker har rett til å la seg bistå av en tillitsvalgt eller annen representant både ved utarbeidelse og ved endringer i arbeidsavtalen.

(2) I arbeidsforhold med en samlet varighet av mer enn en måned skal skriftlig arbeidsavtale foreligge snarest mulig og senest en måned etter at arbeidsforholdet begynte.

(3) I arbeidsforhold med kortere varighet enn en måned eller ved utleie av arbeidskraft, skal det umiddelbart inngås skriftlig arbeidsavtale.

Kommentarer til bestemmelsen

Bestemmelsen fastslår at alle arbeidstakere har krav på en skiftlig arbeidsavtale

Ønsker du en gratis mal for arbeidsavtale?
Kikk her for å laste ned gratis mal for arbeidskontrakt fra Juridisk ABC

Forfatter

Bilde av Eivind Arntsen

Eivind Arntsen

Partner, Varder advokatfirma

Les mer