Arbeidsmiljøloven § 14 - 1 a

Drøfting om bruk av deltid

Lovtekst

Arbeidsgiver skal minst én gang per år drøfte bruken av deltid med de tillitsvalgte.

Kommentarer til bestemmelsen

Forfatter

Bilde av Eivind Arntsen

Eivind Arntsen

Partner, Varder advokatfirma

Les mer