Arbeidsmiljøloven § 14 - 1

Drøfting om bruk av deltid

Lovtekst

Arbeidsgiver skal minst én gang per år drøfte bruken av deltid med de tillitsvalgte.

0 Tilføyd ved lov 14 juni 2013 nr. 32 (ikr. 1 jan 2014 iflg. res. 14 juni 2013 nr. 617).

Kommentarer til bestemmelsen

Forfatter

Bilde av Eivind Arntsen

Eivind Arntsen

Partner, Varder advokatfirma

Les mer