Kapitler i arbeidsmiløloven

Innledende bestemmelser

Grunnleggende regler om lovens formål, hvem som er omfattet og arbeidsmiljølovens virkeområde.

Les mer
Varsling - konsept

Varsling

Kapittelet gir reglene om arbeidstakers rett til å varsle, foretakets plikt til å lage varslingsrutiner og benyttelsen mot gjengjeldelse.

Les mer
Verneombud

Verneombud

Reglene om hvem som må ha verneombud, og hva verneombudets oppgaver er.

Les mer
Arbeidstid
§1-13

Arbeidstid

Arbeidsmiljølovens regler om arbeidstid, overtid og unntakt for særlig selvstendige.

Les mer

Arbeid av barn og ungdom

Arbeidsmiljøloven setter klare grenser for hvor mye barn kan arbeide og hvilke oppgaver de kan utføre.

Les mer
Illustrasjon av konkurranseavtale

Konkurransebegrensende avtaler i arbeidsforhold

Karensavtaler kan begrense arbeidstakers mulighet til å ta arbeid hos konkurrenter, kontakte kunder eller rekruttere tidligere kolleger.

Les mer
Man som har fått oppsigelse
§1-17

Opphør av arbeidsforhold

Arbeidsmiljøloven har strenge og detaljerte regler for hvordan arbeidsgiver skal gå fram for å avslutte et arbeidsforhold.

Les mer

Tvister om arbeidsforhold

Reglene om forhandling og tvisteløsning i stillingsvernsaker.

Les mer