§ 15-2.Informasjon og drøfting ved masseoppsigelser