§ 14-12.Innleie fra virksomhet som har til formål å drive utleie (bemanningsforetak)