§ 1-4. Virksomhet som ikke sysselsetter arbeidstaker mv.

Kommentarer til arbeidsmiljøloven § 1-4

Arbeidsmiljøloven § 1-4 er en fullmaktsbestemmelse som gir departementet mulighet til å fastsette forskrifter som utvider arbeidsmiljølovens virkeområde, blant annet med tanke på selvstendige yrkesutøvere som ikke har ansatte.

Et av formålene med bestemmelsen var å sørge for at enkeltpersonforetak innen risikoutsatte bransjer som for eksempel innen bygg- og anlegg ble omfattet av formelle reguleringer for HMS.