§ 14-6.Minimumskrav til innholdet i den skriftlige avtalen