Arbeidsmiljøloven § 10 - 13

Tvisteløsning

Lovtekst

Tvist mellom arbeidsgiver og arbeidstaker om anvendelsen av bestemmelsene i § 10-2 andre, tredje og fjerde ledd og § 10-6 tiende ledd avgjøres av tvisteløsningsnemnda, jf. § 17-2.

0 Endret ved lov 21 des 2005 nr. 121 (ikr. 1 jan 2006).

Kommentarer til bestemmelsen

Bestemmelsen slår fast at tvister om rett til fritak fra nattarbeid (§ 10-2 andre ledd), om rett til fleksibel arbeidstid (§10-2 tredje ledd), om rett til redusert arbeidstid (§ 10-2 fjerde ledd), og om rett til å bli fritatt fra pålagt overtid (§ 10-6 åttende ledd), skal behandles av en tvistenemnd. Disse bestemmelsene er samtidig unntatt fra Arbeidstilsynets vedtakskompetanse,  etter § 18-6. Nærmere bestemmelser om tvistenemnda fastsettes ved forskrift etter § 17-2.

Forfatter

Bilde av Eivind Arntsen

Eivind Arntsen

Partner, Varder advokatfirma

Les mer