Arbeidsmiljøloven § 9 - 6

Kameraovervåking

Lovtekst

Departementet kan gi forskrift om kameraovervåking i virksomheten, blant annet om adgangen til å iverksette kameraovervåking, varsling om at slik overvåking finner sted, og utlevering og sletting av opptak gjort ved slik overvåking.

0 Tilføyd ved lov 15 juni 2018 nr. 38 (ikr. 20 juli 2018 iflg. meddelelse 17 juli 2018 nr. 1195).

Kommentarer til bestemmelsen

Forfatter

Eivind Arntsen

Partner, Brækhus Advokatfirma

Les mer