Arbeidsmiljøloven § 9 - 3

Innhenting av helseopplysninger ved ansettelse

Lovtekst

(1) Arbeidsgiver må ikke i utlysningen etter nye arbeidstakere eller på annen måte be om at søkerne skal gi andre helseopplysninger enn dem som er nødvendige for å utføre de arbeidsoppgaver som knytter seg til stillingen. Arbeidsgiver må heller ikke iverksette tiltak for å innhente helseopplysninger på annen måte.

(2) Departementet kan i forskrift gi nærmere bestemmelser om hvilke opplysninger som kan innhentes etter denne paragraf.

Kommentarer til bestemmelsen

Med begrepet «helseopplysninger» menes i følge forarbeidene til loven «informasjon som kan bidra til å kartlegge personers nåværende og mulige fremtidige helsetilstand.»

Bestemmelsen er uttømmende med hensyn til hvilke helseopplysninger som kan innhentes i ansettelsesprosessen. Det er med andre ord ikke lov å innhente samtykke for å hente inn helseopplysninger som ikke er «nødvendige».

Forfatter

Bilde av Eivind Arntsen

Eivind Arntsen

Partner, Varder advokatfirma

Les mer