1. Arbeidsgiver kan bare kreve at medisinske undersøkelser skal foretas:
   1. når det følger av lov eller forskrift,
   2. ved stillinger som innebærer særlig risiko,
   3. når arbeidsgiver finner det nødvendig for å verne liv eller helse.
  2. Departementet kan gi forskrift om vilkårene for å kreve medisinske undersøkelser etter denne paragraf.