§ 9-3. Innhenting av helseopplysninger ved ansettelse

Kommentarer til arbeidsmiljøloven § 9-3

Med begrepet “helseopplysninger” menes i følge forarbeidene til loven “informasjon som kan bidra til å kartlegge personers nåværende og mulige fremtidige helsetilstand.”

Bestemmelsen er uttømmende med hensyn til hvilke helseopplysninger som kan innhentes i ansettelsesprosessen. Det er med andre ord ikke lov å innhente samtykke for å hente inn helseopplysninger som ikke er «nødvendige».