Arbeidsmiljøloven § 3 - 5

Plikt for arbeidsgiver til å gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid

Lovtekst

(1) Arbeidsgiver skal gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid.

(2) Departementet kan i forskrift gi nærmere krav til opplæringen.

Kommentarer til bestemmelsen

Bestemmelsen innebærer et krav om at arbeidsgiver skal gjennomgå opplæring i HMS. Det stilles ikke nærmere krav om gjennomføring av et bestemt antall timer opplæring.

Nærmere krav til opplæringen kan fastsettes i forskrift, men dette er så langt ikke gjort.

Arbeidsgiver skal gjennom opplæringen skaffe seg kunnskap om grunnprinsippene i systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid.

Med arbeidsgiver menes virksomhetens øverste leder. Opplæringsplikten er personlig og kan ikke delegeres.

Selv om det ikke foreligger nærmere reguleringer av hvordan opplæringsplikten skal  oppfylles, er det klar at den må legges opp på en slik måte at arbeidsgiver faktisk tilegner seg nødvendig kunnskap. Det har etterhvert kommet en del opplæringstilbud på markedet som lover oppfyllelse av lovkravet via 2-timers kurs, eller helt enkle nettkurs. Slike enkle kurs er stort sett useriøse produkter og tjenester fra aktører som kun spekulerer i virksomheters manglende kunnskap om området, og har lite verdi.

Forfatter

Bilde av Eivind Arntsen

Eivind Arntsen

Partner, Varder advokatfirma

Les mer