Arbeidsmiljøloven § 7 - 4

Utgifter, opplæring mv.

Lovtekst

Reglene i § 6-5 gjelder tilsvarende for medlemmer av arbeidsmiljøutvalg.

0 Endret ved lov 19 juni 2009 nr. 39 (ikr. 1 jan 2010 iflg. res. 19 juni 2009 nr. 822).

Kommentarer til bestemmelsen

Arbeidsgiveren skal etter bestemmelsene i paragrafene 6-5 og 7-4 bære utgiftene i forbindelse med verneombudenes og arbeidsmiljøutvalgenes virksomhet. Arbeidsgiver må imidlertid kunne kreve at det utarbeides et budsjett i forkant som må godkjennes, samt at de faktiske kostnadene er av rimelig og nødvendig art, og at det foreligger godkjent dokumentasjon på de aktuelle kostnadene.

Forfatter

Bilde av Eivind Arntsen

Eivind Arntsen

Partner, Varder advokatfirma

Les mer