Arbeidsmiljøloven § 17 - 6

Meddommerutvalg

Lovtekst

Domstoladministrasjonen oppnevner ett eller flere særskilte arbeidslivskyndige meddommerutvalg for hvert fylke. Minst to femdeler av meddommerne i hvert utvalg oppnevnes etter forslag fra arbeidsgiverorganisasjon og minst to femdeler oppnevnes etter forslag fra arbeidstakerorganisasjon.

Kommentarer til bestemmelsen

Forfatter

Eivind Arntsen

Partner, Brækhus Advokatfirma

Les mer