Arbeidsmiljøloven § 16 - 1

Hva kapitlet omfatter

Lovtekst

(1) Dette kapittel kommer til anvendelse ved overdragelse av en virksomhet eller del av virksomhet til en annen arbeidsgiver. Med overdragelse menes overføring av en selvstendig enhet som beholder sin identitet etter overføringen.

(2) §§ 16-2 og 16-4 får ikke anvendelse ved overdragelse fra et konkursbo.

Kommentarer til bestemmelsen

Forfatter

Eivind Arntsen

Partner, Brækhus Advokatfirma

Les mer