Arbeidsmiljøloven § 20 - 3

Endringer i andre lover

Lovtekst

Fra lovens ikrafttredelse gjøres følgende endringer i andre lover: – ––

Kommentarer til bestemmelsen

Forfatter

Bilde av Eivind Arntsen

Eivind Arntsen

Partner, Varder advokatfirma

Les mer