Arbeidsmiljøloven § 19 - 7

Forseelse

Lovtekst

Overtredelse av denne lov regnes som forseelse.

Kommentarer til bestemmelsen

(Opphevet ved lov 19 juni 2015 nr. 65.)

Forfatter

Bilde av Eivind Arntsen

Eivind Arntsen

Partner, Varder advokatfirma

Les mer