Arbeidsmiljøloven § 19 - 7

Forseelse

Lovtekst

Overtredelse av denne lov regnes som forseelse.

Kommentarer til bestemmelsen

(Opphevet ved lov 19 juni 2015 nr. 65.)

Forfatter

Eivind Arntsen

Partner, Brækhus Advokatfirma

Les mer