Arbeidsmiljøloven § 13 - 5

§ 13-5. (Bestemmelsen er opphevet)

Lovtekst

(Opphevet ved lov 20 juni 2008 nr. 42 (ikr. 1 jan 2009 iflg. res. 20 juni 2008 nr. 631).)

Kommentarer til bestemmelsen

(Opphevet ved lov 20 juni 2008 nr. 42.)

Forfatter

Eivind Arntsen

Partner, Brækhus Advokatfirma

Les mer