Arbeidsmiljøloven § 13 - 5

§ 13-5. (Bestemmelsen er opphevet)

Lovtekst

(Opphevet ved lov 20 juni 2008 nr. 42 (ikr. 1 jan 2009 iflg. res. 20 juni 2008 nr. 631).)

Kommentarer til bestemmelsen

(Opphevet ved lov 20 juni 2008 nr. 42.)

Forfatter

Bilde av Eivind Arntsen

Eivind Arntsen

Partner, Varder advokatfirma

Les mer