Arbeidsmiljøloven er den helt sentrale verneloven innen arbeidslivet, og en lov som regulerer og berører hverdagen til alle arbeidsgivere og arbeidstakere.

Loven er et resultat av en lang utvikling som startet tilbake ved den industrielle revolusjonen.

Tradisjonelt regulerte loven selve arbeidsmiljøet, det vil si det som i dag ligger til helse, miljø og sikkerhet, i tillegg til arbeidstider og stillingsvern, det vil si vern mot oppsigelse og avskjed.

Dagens arbeidsmiljølov er et resultat av over 100 års utvikling og modernisering. Loven regulerer nå også en rekke andre forhold som vern mot diskriminering, vern ved varsling, ansattes krav på informasjon og medbestemmelsesrett (bedriftsdemokrati) mv.

Mange av dagens regler er et resultat av Norges forpliktelser til å implementere en rekke EU-direktiver som følge av at vi inngikk EØS-avtalen. De siste årene har faktisk det vesentlige av utviklingen av arbeidsmiljøloven kommet som resultat av at Norge gikk inn i EØS. Eksempler på bestemmelser som er et resultat av implementering av EU-rett, er

Har du personalansvar?

Meld deg på vårt nyhetsbrev for arbeidsgivere, ledere, HR-ansvarlige og andre som jobber med personalsaker, og få eboken ARBEIDSRETTSGUIDEN GRATIS TILSENDT + et gratis minikurs i arbeidsrett.

Som abonnent på nyhetsbrevet får du tips om arbeidsrettslige temaer, oppdateringer ved lovendringer og varsel om viktige dommer! Alt er gratis - du kan selvsagt melde deg av når som helst.

100 % uforpliktende. Vi sender ikke spam! Powered by ConvertKit