Endringer i arbeidsmiljøloven – historisk oversikt

Arbeidsmiljøloven er en moderne vernelov, som stadig er under utvikling og endring.

Dagens arbeidsmiljølov ble vedtatt ved kongelig resolusjon den 17. juni 2005, og trådte i kraft i 01.01.2006.

 

 

2016

Fra 1. januar 2016 trådte nye regler om konkurransebegrensende klausuler i kraft.

 


 

2015

I 2015 ble det gjort flere viktige endringer i loven.

 

Midlertidig ansettelse

Adgangen til bruk av midlertidige ansatte ble vesentlig utvidet fra 1.7.2015.

Loven ble endret i § 14-9. Selv om lovens hovedregel fortsatt er at alle ansettelsesforhold skal være faste ble det åpnet for at avtale om midlertidig ansettelse likevel kan inngås for en periode på inntil tolv måneder. Slike avtaler kan omfatte inntil 15 prosent av arbeidstakerne i virksomheten, avrundet oppover, likevel slik at det kan inngås avtale med minst én arbeidstaker.

 

Økt aldersgrense for oppsigelse

Aldersgrensen for saklig oppsigelse grunnet alder ble økt fra 70 til 72 år. Det ble samtidig vedtatt at lavere aldersgrense, men ikke under 70 år, kan fastsettes dersom grensen gjøres kjent for arbeidstakerne, den praktiseres konsekvent av arbeidsgiver og arbeidstaker har rett til en tilfredsstillende tjenestepensjonsordning. Arbeidsgiver skal drøfte lavere aldersgrense med de tillitsvalgte.

 


 

 

Har du personalansvar?

Meld deg på vårt nyhetsbrev for arbeidsgivere, ledere, HR-ansvarlige og andre som jobber med personalsaker, og få eboken ARBEIDSRETTSGUIDEN GRATIS TILSENDT + et gratis minikurs i arbeidsrett.

Som abonnent på nyhetsbrevet får du tips om arbeidsrettslige temaer, oppdateringer ved lovendringer og varsel om viktige dommer! Alt er gratis - du kan selvsagt melde deg av når som helst.

100 % uforpliktende. Vi sender ikke spam! Powered by ConvertKit

Pin It on Pinterest