§ 9-4.Medisinske undersøkelser av arbeidssøkere og arbeidstakere