§ 3-4. Vurdering av tiltak for fysisk aktivitet

Kommentarer til arbeidsmiljøloven § 3-4

Bestemmelsen er først og fremst en «signal- og bevisstgjøringsbestemmelse» som skal bidra til at virksomhetene, gjennom økt fokus på tiltak for å fremme fysisk aktivitet for arbeidstakerne, skal oppnå gunstige helseeffekter. Kravet vil være oppfylt dersom fysisk aktivitet faktisk tas inn som vurderingstema i tilknytning til utøvelse av virksomhetens systematiske HMS-arbeid. Det er ikke krav om at tiltak faktisk iverksettes, kun om at slike tiltak vurderes. Arbeidstaker vil ikke være pliktig til å benytte tilbud om fysisk aktivitet som skulle bli iverksatt på bakgrunn av denne paragraf.