Fra lovens ikrafttredelse gjøres følgende endringer i andre lover: – – –