(1) Dersom forholdene i virksomheten tilsier det, plikter arbeidsgiver å utarbeide rutiner for intern varsling i samsvar med § 2 A-1 i tilknytning til det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet.
  (2) Arbeidsgiver plikter alltid å utarbeide slike rutiner dersom virksomheten jevnlig sysselsetter minst 5 arbeidstakere.
  (3) Rutinene skal utarbeides i samarbeid med arbeidstakerne og deres tillitsvalgte.
  (4) Rutinene skal ikke begrense arbeidstakers rett til å varsle etter § 2 A-1.
  (5) Rutinene skal være skriftlige og minst inneholde:
  a) oppfordring til å varsle om kritikkverdige forhold,
  b) fremgangsmåte for varsling,
  c) fremgangsmåte for mottak, behandling og oppfølging av varsling.
  (6) Rutinene skal være lett tilgjengelig for alle arbeidstakere i virksomheten.