§ 2-1. Arbeidsgivers plikter

Kommentarer til § 2-1 om Arbeidsgivers plikter

Det er et selvsagt og grunnleggende prinsipp innen arbeidsretten at det er arbeidsgiver som har hovedansvaret for at arbeidsmiljøloven følges.

Denne bestemmelsen sørger for at prinsippet også har en lovmessig forankring. Reglene om hvordan arbeidsgiver i praksis skal ivareta dette ansvaret kommer til uttrykk i de enkelte bestemmelsene.