§ 2-1.Arbeidsgivers plikter
    Arbeidsgiver skal sørge for at bestemmelsene gitt i og i medhold av denne lov blir overholdt.