Overtredelse av denne lov er undergitt offentlig påtale.