Straffansvar for foretak er regulert i straffeloven §§ 48 a og 48 b.