§ 18-9.Arbeidstilsynets samtykke ved oppføring av bygning mv.