§ 17-4.Søksmålsfrister i tvister om oppsigelse, avskjed, suspensjon mv.