1. Tidligere og ny arbeidsgiver skal så tidlig som mulig gi informasjon om og drøfte overdragelsen med arbeidstakernes tillitsvalgte.
  2. Det skal gis særskilt informasjon om:
   1. grunnen til overdragelsen,
   2. fastsatt eller foreslått dato for overdragelsen,
   3. de rettslige, økonomiske og sosiale følger av overdragelsen for arbeidstakerne,
   4. endringer i tariffavtaleforhold,
   5. planlagte tiltak overfor arbeidstakerne,
   6. reservasjons- og fortrinnsrett, og fristen for å utøve slike rettigheter.
  3. Dersom tidligere eller ny arbeidsgiver planlegger tiltak overfor arbeidstakerne, skal dette så tidlig som mulig drøftes med tillitsvalgte med sikte på å oppnå en avtale.