§ 15-9.Oppsigelsesvern ved svangerskap, og etter fødsel eller adopsjon