§ 15-6. Oppsigelsesvern i arbeidsavtaler med bestemt prøvetid

Kommentarer til arbeidsmiljøloven § 15-6

Prøvetid må avtales skriftlig

Prøvetid må avtales skriftlig. Kravet om skriftlig avtale om prøvetid fremgår direkte av ordlyden i § 15-6, og prøvetidsbestemmelsen skal inngå i arbeidsavtalen, se også bestemmelsene i arbeidsmiljøloven § 14-6 om krav til innhold i arbeidsavtalen.

Prøvetid kan avtales i alle typer arbeidsforhold, og det kan avtales prøvetid også ved midlertidige tilsettinger, både vikariater og andre midlertidige ansettelser, samt åremål.

 

Blir en arbeidstaker som skriftlig er tilsatt på en bestemt prøvetid oppsagt, må oppsigelsen være begrunnet i arbeidstakerens tilpasning til arbeidet, faglig dyktighet eller pålitelighet. Dersom oppsigelsen har slik begrunnelse, vil det med andre ord være grunnlag for en saklig oppsigelse.

 

dokumentmal (2)