§ 14-5.Krav om skriftlig arbeidsavtale

Bestemmelsen fastslår at alle arbeidstakere har krav på en skiftlig arbeidsavtale

 

last-ned-dokumentØnsker du en gratis mal for arbeidsavtale?
Kikk her for å laste ned gratis mal for arbeidskontrakt fra Juridisk ABC