§ 14-4.Virkninger av brudd på reglene om fortrinnsrett