§ 14-12 b.Opplysningsplikt og innsynsrett ved leie av arbeidstaker fra bemanningsforetak