1. Øverste leder i en virksomhet kan ansettes på åremål.
    2. Ansettelse på åremål kan avtales når dette anses nødvendig som følge av overenskomst med fremmed stat eller internasjonal organisasjon.