Arbeidsgiver skal minst én gang per år drøfte bruken av deltid med de tillitsvalgte.