§ 13-10.Organisasjoners adgang til å opptre som fullmektig