Arbeidstaker som er gravid har rett til permisjon i inntil tolv uker under svangerskapet.