§ 12-15. Religiøse høytider

Kommentarer til arbeidsmiljøloven § 12-15

Bestemmelsen er kun en ren henvisning til lov om trudomssamfunn og ymist anna § 27 a som gir arbeidstakere og andre som ikke er medlemmer av Den norske kirke rett til fri ved religiøse høytidsdager etter vedkommendes religion.

Formålet med bestemmelsen er utelukkende å synliggjøre eksistensen av disse reglene. Bestemmelsen gir ikke i seg selv rett til permisjon. Dette innebærer blant annet at bestemmelsen ikke er omfattet av tvistenemndas kompetanse etter § 17-2, jf. § 12-14.