§ 10-13. Tvisteløsning

Bestemmelsen slår fast at tvister om rett til fritak fra nattarbeid (§ 10-2 andre ledd), om rett til fleksibel arbeidstid (§10-2 tredje ledd), om rett til redusert arbeidstid (§ 10-2 fjerde ledd), og om rett til å bli fritatt fra pålagt overtid (§ 10-6 åttende ledd), skal behandles av en tvistenemnd. Disse bestemmelsene er samtidig unntatt fra Arbeidstilsynets vedtakskompetanse,  etter § 18-6. Nærmere bestemmelser om tvistenemnda fastsettes ved forskrift etter § 17-2.