§ 10-1.Definisjoner
    (1) Med arbeidstid menes den tid arbeidstaker står til disposisjon for arbeidsgiver.
    (2) Med arbeidsfri menes den tid arbeidstaker ikke står til disposisjon for arbeidsgiver.