§ 1-8. Arbeidstaker og arbeidsgiver

    (1) Med arbeidstaker menes i denne lov enhver som utfører arbeid i annens tjeneste.

    (2) Med arbeidsgiver menes i denne lov enhver som har ansatt arbeidstaker for å utføre arbeid i sin tjeneste. Det som i denne lov er bestemt om arbeidsgiver, skal gjelde tilsvarende for den som i arbeidsgivers sted leder virksomheten.